Berto Tanaquil

Specialisatie: Steenachtige materialen en steensculptuur
Organisatie Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
Adres (professioneel) Jubelpark 1, 1000 Brussel
Telefoon (professioneel) 02 73 96 847
Email (professioneel) bertot@kikirpa.be
Terug