De Clercq Camille

Specialisatie: Beelden
Organisatie KIK-IRPA Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Adres (professioneel) Jubelpark 1 - 1000 Brussel
Telefoon (professioneel) 02/739 67 27
Fax (professioneel) 02/732 01 05
Gsm (professioneel) 0484/50 45 14
Email (professioneel) declercqc@kikirpa.be
Terug