/

17 februari 2016

Algemene Vergadering

Beste leden,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de Algemene Vergadering van BRK-APROA op maandag 18 april 2016 om 17u30 in De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel.
Indien u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering, kunt u zich voor de stembeurten bij volmacht laten vertegenwoordigen.
De officiële uitnodiging met Programma, teksten en volmachtstrook volgen later per post (in maart).  

Met vriendelijke groeten
de Raad van Bestuur van BRK-APROA.