/

07 januari 2018

Algemene Vergadering van BRK-APROA

Beste leden,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de Algemene Vergadering van BRK-APROA op maandag 26 maart 2018 om 17u30 in De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering, kunt u zich voor de stembeurten bij volmacht laten vertegenwoordigen.

De officiële uitnodiging met Programma, teksten en volmachtstrook volgen later per post.  

Met vriendelijke groeten
de Raad van Bestuur van BRK-APROA.