/

11 juli 2019

DE BRK-APROA PRIJS

Om de toekomstige generatie conservators-restaurateurs te sensibiliseren voor de doelstellingen van onze vereniging heeft de BRK-APROA beslist since 2015 een tweejaarlijkse prijs uit te reiken aan een conservatie-restauratie masterscriptie, behaald aan een van de drie door de vereniging erkende Belgische conservatie-restauratie opleidingen:  l’Ecole supérieure des arts Saint-Luc in Luik, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre in Brussel en de Universiteit van Antwerpen.

De prijs bedraagt de som van 1000 euro en zal uitgereikt worden tijdens het volgende tweejaarlijkse BRK-APROA colloquium op 21 en 22 november 2019 te Brussel.

Bij deze gelegenheid zal de laureaat zijn prijs in ontvangst nemen. Hij/zij mag bovendien het colloquium gratis bijwonen en kort zijn/haar scriptie voorstellen. 

De inschrijving is open voor alle studenten die hun master behaalden in 2018 en 2019 aan één van bovenvermelde drie opleidingen en moet ten laatste op 15 juli 2019 worden verzonden volgens hieronder beschreven procedure.

De Raad van Bestuur van de BRK-APROA staat in voor de selectie van de winnaar, waarvan de inzending aan volgende criteria moet voldoen: 

-      het dient te gaan om een onderzoek van conservatie-restauratie, waarbij de klemtoon ligt op de restauratiepraktijk. We zijn immers een beroepsvereniging van conservators-restaurateurs en het lijkt ons dus essentieel dat het accent ligt op de praktijk, uiteraard gebaseerd op grondig onderzoek;

-      het dient geschreven te zijn in het Nederlands of het Frans; 

 

Te volgen procedure : 

-      De Masterproef zal in digitaal formaat worden verzonden (in Pdf), via WeTransfer (https://wetransfer.com/) aan : marie_postec@yahoo.com (jurysecretaris)

 

Volgende inzendingen worden uitgesloten van de wedstrijd:

-wie niet alle gevraagde documenten volgens de procedure heeft toegevoegd;

-wie gezamenlijke belangen heeft met een jurylid, als vennoot, medewerker of om het even welke wijze die een correcte, onbevooroordeelde beoordeling van de inzending kan beïnvloeden;

-wie zich niet aan het reglement heeft gehouden.


Samenstelling van de jury

De jury bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur, die professioneel niet verbonden zijn aan de drie voornoemde opleidingen. Daarnaast kan de Raad van Bestuur beroep doen op andere leden van de beroepsvereniging, wanneer er geen lid is met dezelfde specialisatie als de inzender.