/

31 juli 2021

Overstromingen juli 2021

In de nasleep van de verschrikkelijke overstromingen die vooral Wallonië hebben getroffen, zetten alle bevoegde organisaties zich samen in om de redding van cultuurgoederen op de getroffen locaties te ondersteunen.

Ons crisiscomité van instellingen, culturele besturen, verenigingen en niet-gouvernementele organisaties van de erfgoedsector bundelt de krachten om alarm te slaan over de gevolgen van de gebeurtenissen voor het Belgische culturele erfgoed.

Vele locaties zijn ernstig beschadigd door overstromingen en modderstromen. Volgens de huidige gegevens, die continu worden aangevuld, zijn meer dan 50 sites (bron: KIK) en honderden beschermde gebouwen in Wallonië (bron: AWAP) zwaar getroffen. Eigenaars en beheerders van musea, historische huizen, kastelen, kerken, archieven en particuliere of openbare bibliotheken doen er alles aan om hun collecties te redden.

We willen oproepen tot waakzaamheid en tot aandacht voor de specifieke zorgen die het getroffen erfgoed nodig heeft. Het is essentieel dat die hulp wordt verleend of omkaderd door professionals.

 •   Bent u een erfgoedprofessional, privé-eigenaar of vereniging en wilt u getroffen erfgoed melden? Hieronder vindt u alle contactadressen en informatie voor eerste hulp.

 •   Wilt u als expert of vrijwilliger uw medewerking verlenen om het cultureel erfgoed te hulp te schieten? Contacteer het Belgische Blauwe Schild: blueshieldbelgium@gmail.com. We registreren en bundelen alle aanvragen voor vrijwilligerswerk om de beschikbare krachten optimaal in te zetten.

   

  Namens het crisiscomité erfgoed:

  KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium), BBB (Belgisch Comité van het Blauwe Schild),
  FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles),
  MSW (Musées et Société en Wallonie),

  AWaP (Agence wallonne du Patrimoine),
  CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux),
  CRMSF (Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne), HWTB (Kon. Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van belgië vzw),
  AAFB (Association des Archivistes francophones de Belgique),
  FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed),
  Monumentenwacht,
  ICOM B/WB (International Council of Museums Belgique/Wallonie-Bruxelles), en, ICOMOS België (International Council on Monuments and sites Belgique)

   

  Meldpunten, informatie en aanmelding van vrijwilligers: LINK PDF

  document vrijwilliger: LINK