/

10 april 2015

DE BRK-APROA PRIJS

Om de toekomstige generatie conservators-restaurateurs te sensibiliseren voor de doelstellingen van onze vereniging heeft de BRK-APROA beslist een tweejaarlijkse prijs uit te reiken aan een conservatie-restauratie masterscriptie, behaald aan één van de drie door de vereniging erkende Belgische conservatie-restauratie opleidingen: de conservatie-restauratie opleiding aan de afdeling Ontwerpwetenschappen van de  Universiteit van Antwerpen, de Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc in Luik en de Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre in Brussel.
De eerste uitreiking van deze prijs, die 1.000 euro bedraagt, zal plaatsvinden tijdens het volgende BRK-APROA colloquium op 12 en 13 november 2015 in Brussel.

Bij deze gelegenheid zal de laureaat zijn/haar prijs in ontvangst nemen. Hij/zij mag bovendien het colloquium gratis bijwonen en kort zijn/haar scriptie voorstellen.
De inschrijving is open voor alle studenten die hun master behaalden in 2014 of 2015 aan één van bovenvermelde drie opleidingen en moet ten laatste op 15 juli 2015 worden verzonden volgens hieronder beschreven procedure.

De Raad van Bestuur van de BRK-APROA staat in voor de selectie van de winnaar, waarvan de inzending aan volgende criteria moet voldoen:
− het behandelde thema moet gaan over een onderzoek van conservatie-restauratie, waarbij de klemtoon ligt op de restauratiepraktijk. De BRK-APROA is immers een beroepsvereniging van conservators-restaurateurs en het lijkt ons dus essentieel dat het accent ligt op de praktijk, uiteraard gebaseerd op grondig onderzoek
− de scriptie moet geschreven zijn in het Nederlands of het Frans
− de kandidaat dient zijn/haar inzending op zijn kosten en per post te versturen; elektronische inzendingen worden niet aanvaard.

Te volgen procedure:
De inzending dient aangetekend verzonden te worden naar het secretariaat van de jury:
Marie Postec, Van Hammée straat 16, 1030 Brussel.

Volgende inzendingen worden uitgesloten van de wedstrijd:
− wie niet alle gevraagde documenten volgens de procedure heeft toegevoegd;
− wie gepoogd heeft om de jury op enigerlei wijze te beïnvloeden;
− wie gezamenlijke belangen heeft met een jurylid, als vennoot, medewerker of om het even welke wijze die een correcte, onbevooroordeelde beoordeling van de inzending kan beïnvloeden;
− wie zich niet aan het reglement heeft gehouden.

Samenstelling van de jury
De jury bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur, die niet behoren tot het docentenkorps van de drie voornoemde opleidingen. Daarnaast kan de jury beroep doen op andere leden van de beroepsvereniging, wanneer de specialisatie van de inzender niet vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur.

 

inschrijvingsfiche