/

06 juli 2015

Activiteit: Besloten Hofjes

Beste leden,

 

Wij nodigen u graag uit op onze volgende ledenactiviteit, die ditmaal -op vraag van de leden- doorgaat op een zaterdag, namelijk 19 september 2015. Het onderwerp zou alle specialisaties moeten interesseren omdat het hier gaat om de restauratie van kunstwerken die zijn samengesteld uit heel uiteenlopende materialen: hout, verf, vergulding, glas, perkament, textiel, organisch materiaal. Het betreft de beroemde Besloten Hofkes, kleine retabelschrijnen die dankzij de devotie,  handvaardigheid en artistiek talent van de Mechelse Gasthuiszusters vervaardigd  werden met aangekochte kleine Mechelse beeldjes en geschilderde retabelluikjes, die ze aanvulden met hun eigen creaties.

 

Er loopt thans in het Museum van Busleyden in Mechelen een bijzonder interdisciplinair restauratieproject van deze intrigerende kunstvoorwerpen, waarin veel van onze BRK-leden uit diverse disciplines samenwerken. Na een geïllustreerde inleiding over het project, de vooronderzoeken en de uitvoering kan u onder deskundige leiding van de diverse restaurateurs het atelier bezoeken.

 

Om praktische redenen zal de groep in tweeën gesplitst worden per taalgroep, omdat het aantal bezoekers in het atelier om evidente veiligheidsredenen beperkt is. We denken aan twee groepen van maximaal 15 personen, een Nederlandstalige en een Franstalige groep. Iedereen is in principe welkom maar de BRK-leden krijgen prioriteit als er veel inschrijvingen zijn.

 

Er is mogelijkheid om daarna deel te nemen aan een gezamenlijke lunch in ’t Oud Conservatorium, een restaurant in een historisch gebouw daar vlakbij. Er wordt ook gedacht (onder voorbehoud) aan een exclusief bezoek aan de nabijgelegen Sint-Janskerk met de onlangs ontdekte en gerestaureerde muurschilderingen van Sint-Christoffel en van Sint-Joris met de draak.

 

Het aantal inschrijvingen is beperkt. Gelieve dus snel in te schrijven door een mail te sturen naar marjanbuyle@hotmail.com.  De inschrijving is pas geldig na het betalen van het inschrijvingsgeld van 10 euro. Als u eveneens wilt deelnemen aan de lunch betaalt u daarvoor 20 euro (samen dus 30 euro). Het bankrekeningnummer van de BRK-APROA is BE02 0682 0831 8540, met de vermelding Besloten Hofjes en de naam van de deelnemer(s).   

 

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

 

De Raad van Bestuur van BRK-APROA

 

inschrijving vóór 15 augustus