/

28 januari 2016

In memoriam Paul Philippot (1925-2016)

We vernemen met droefenis het overlijden van één van onze ereleden, Paul Philippot. Hij was doctor in de rechten en doctor in de kunstgeschiedenis.  Naast professor in de kunstgeschiedenis aan de ULB was hij jarenlang directeur van het ICCROM in Rome, waarvan hij mede-oprichter was. Muurschilderingenrestaurateurs kennen hem vooral van zijn baanbrekende publicatie van 1977, La conservation des peintures murales, dat hij schreef samen met Paolo Mora en Laura Mora. Dit uiterst gestructureerd en helder handboek is nog altijd de bijbel van de muurschilderingenrestauratie.

Zijn collega aan de ULB, professor Catheline Périer-D’Ieteren, ook één van onze gewaardeerde ereleden, zal in volgend Bulletin een omstandig artikel aan hem wijden.