Geschiedenis

De BRK-APROA werd opgericht als vzw op 9 mei 1991 en erkend door het Ministerie van de Middenstand op 12 april 1995. De BRK-APROA is tevens stichtend lid van de Europese overkoepelende organisatie E.C.C.O., hetgeen staat voor European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations, waarvan ze de Richtlijnen voor het Beroep en de Ethische Code van 11 juni 1993 erkent. De E.C.C.O. is zeer snel een onmisbare gesprekspartner op het Europese niveau geworden.


E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations) is opgericht in 1991 en telt thans 19 beroepsverenigingen van conservators-restaurateurs van de 16 landen van de Europese Gemeenschap. Deze onderschrijven de definitie van het beroep zoals opgesteld door de E.C.C.O. en de regels van deontologische code, die in 1993 gebundeld zijn in het officiële E.C.C.O.-document: E.C.C.O. Professional Guidelines. Dit document geldt als belangrijkste referentie voor het beroep en ligt aan de basis van verschillende Europese charters en manifesten, zoals het Document van Pavia, het FULCO-rapport en het APEL-project.


E.C.C.O.-ADRES: COUDENBERG 70, B-1000 BRUSSEL


TIJDSLIJN

 • 1835 Oprichting van de Koninklijke Commissie voor Monumenten.
 • 1910 België neemt de eerste maatregelen ter bescherming van het erfgoed.
 • 1931 Eerste Belgische wet op de bescherming van monumenten en landschappen.
 • 1948 Stichting van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), een modelinstituut
  voor die tijd.
 • 1948 Een wetenschappelijke methodologie gebaseerd op de multidisciplinariteit wordt aangewend om de valse Vermeers, geschilderd door Han Van Meegeren, te detecteren.
 • 1951 Behandeling van het Lams Gods van Van Eyck door het KIK onder leiding van Paul Coremans en onder supervisie van een internationale commissie van experten.
 • 1960 De UNESCO richt het ICCROM op, International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property.
 • 1964 De ICOM (International Council of Museums) vaardigt het Charter van Venetië uit. De hierin voorgestelde wetenschappelijke aanpak leidt tot meer respect voor de geschiedenis van het monument.
 • 1966 Zware overstromingen in Firenze waardoor het grote publiek gesensibiliseerd wordt voor de redding van de kunstwerken en conservators-restaurateurs van over de hele wereld samenstromen.
 • 1980 Opening van de sectie Conservatie-Restauratie van Kunstwerken aan de Nationale Hogeschool La Cambre in Brussel.
 • 1984 De ICOM-CC (Conservation Committee of ICOM) geeft in het Charter van Kopenhagen een eerste uitgebreide definitie van het beroep conservator-restaurateur.
 • 1988 Opening van de afdeling Conservatie-Restauratie aan de Hogeschool te Antwerpen.
 • 1991 Oprichting van de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) die professionelen van verschillende specialisaties verenigt.
 • 1991 Stichting van de Europese vereniging E.C.C.O., European Confederation of Conservators- Restorers' Organizations, waarvan de BRK-APROA stichtend lid is.
 • 1993 E.C.C.O. redigeert de Ethische Code, die een referentie geworden is en is opgenomen in het officiële document E.C.C.O. Professional Guidelines.