Werking

De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, gekozen door de Algemene Vergadering.

 

Om lid te worden van de vereniging moet de kandidaat het beroep van conservator-restaurateur op regelmatige en officiële wijze uitoefenen. De leden zijn werkzaam als zelfstandigen of als werknemer. Ze werken in de openbare of privé sector, of in onderwijs-instellingen erkend door de vereniging.

 

De kandidaat moet een diploma kunnen voorleggen van een opleiding die beantwoordt aan de richtlijnen van E.C.C.O. (universitair of gelijkgesteld onderwijs) of het beroep gedurende minstens zes jaar hebben uitgeoefend volgens de beroepsdeontologie. Zijn kandidatuur voor maximum twee specialisaties wordt voorgedragen door twee peters/meters van de vereniging, zo mogelijk in dezelfde specialisatie. Hij moet twee restauratiedossiers voorleggen, uitgevoerd na zijn opleiding en aldus blijk geven van beroepservaring.

 

Voor meer informatie over de toelatingsprocedure kunt u terecht bij de verantwoordelijke voor de nieuwe kandidaten: Tanaquil Berto.

 

Nuttige documenten