2016

BULLETIN 1-2016

Download

 

Mot du président

Woord van de voorzitter 

David Lainé

 

Oproep voor kandidatuurstelling voor de raad van bestuur

Appel à candidature pour le conseil d’administration

 

Hommage a Paul Philippot: une vie dédiée au patrimoine culturel et a son enseignement Eerbewijs aan Paul Philippot: een leven gewijd aan het cultureel erfgoed en aan het onderwijs

Catheline Périer-d’Ieteren

 

Journée d’études et hommage à Catheline Périer-D’Ieteren

Studiedag en eerbewijs aan Catheline Périer-D’Ieteren

 

La restauration d’un tableau de Calais : un défi technique et pédagogique en cours

De restauratie van een schilderij afkomstig van Calais : een technische en pedagogische uitdaging aan de gang

Olivier Verheyden

 

Voorstellen voor colloquium 2017

Propositions colloque 2017

 

Rectificatif

Rectificatief

Christine Cession

 

 

BULLETIN 2-2016

Download

 

Mot du président

Woord van de voorzitter 

David Lainé 

 

BRK-APROA colloquium 2017

Colloque APROA-BRK 2017

 

Restauration du carton de tapisserie « Le Martyre de Saint Paul » de Pieter Coecke van Aelst (inv. l 1898/3)

Restauratie van het wandtapijtkarton « martelaarschap van Paulus » van Pieter Coecke van Aelst (inv. l 1898/3)

Christine De Herde

 

De restauratie van Bacchus en Venus, twee barokke zandstenen beelden op de binnenplaats van het Mercator Orteliushuis te Antwerpen

Linda Temmink

 

Compte-rendu du colloque email de l’ICOM-CC 2016

Verslag van het colloquium email van ICOM-CC 2016

Agnès Gall-Ortlik & Géraldine Bussienne

 

Agenda

 

 

BULLETIN 3-2016

Download

 

Mot du président

Woord van de voorzitter 

David Lainé 

 

Hommage a Guillemette Terfve

Myriam Serck-Dewaide et Marianne Decroly

 

Aankondiging van het overlijden van Denis Taquin

Annonce du décès de Denis Taquin

François Carton

 

Call for papers BRK-APROA colloquium 2017

Call for papers Colloque APROA-BRK 2017

 

When artists think big, restorers have to think bigger. the conservation of large format paintings on canvas. cases studies and general remarks

Nico Broers, Stefanie Litjens, Eleni Markopoulou

 

La plaque commémorative des évènements du 20 août 1914 a Liège

Laurent Labat

 

Agenda 

 

 

BULLETIN 4-2016

Download

 

Abdij van Park te Heverlee. BRK/APROA activiteit op zaterdag 24 september 2016

l’Abbaye du Parc à Heverlee. Activité APROA/BRK du samedi 24 septembre 2016.

Bernard Delmotte

 

Le projet pilote pour la restauration de la statuaire du porche occidental de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai, patrimoine mondial classé unesco

Camille De Clercq, Judy De Roy, Sam Huysmans

 

FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Julie Lambrechts, Jürgen Vanhoutte en Tine Vandezande

 

Liste des mémoires 2014-2015 et 2015-2016 des 3 écoles de restauration

Scriptielijsten 2014-2015 en 2015-2016 van de 3 restauratiescholen

 

Agenda